freya_victoria (freya_victoria) wrote in feminism_ua,
freya_victoria
freya_victoria
feminism_ua

Ще про фемінітиви в сучасному українскому мовленні

Originally posted by elfi232005 at Ще про фемінітиви в сучасному українскому мовленні
Дуже сподобався пост у ФБ Святослав Шеремет

Про українських міністринь
Як буде фемінітив від «міністр» — таке запитання ставлять мені часто і пропонують різні відповіді: «ніяк не буде!», «пані міністр», «міністриня», «міні́стерка», «міні́стрикс», «міністеро́ва», «міністре́са», «міністри́са».
Мої думки з цього приводу як спеціаліста з перекладу й ґендерно чутливого мовлення такі:
По-1, не від всіх слів треба формувати фемінітиви, а тільки в тому випадку, коли вихідне слово є маскулінітивом, тобто таким, що містить граматичні ознаки чоловічого роду. Певна кількість слів на позначення статусів і професій є нейтралітивами, тобто не містить ґендерного маркера (напр., «голова», «монарх»). Отже, для початку треба розпізнати ґендерну якість вихідного слова «міністр»: це маскулінітив чи нейтралітив?
По-2, більш-менш зрозумілі й інтуїтивно прийнятні правила формування маскулінітивів і фемінітивів існують тільки для слів власне українського походження (або давньозапозичених), як у ґендерних парах «представник/представниця», «король/королева». Коли ми стикаємось з необхідністю утворити фемінітив від маскулінітива, який має іншомовне походження і є відносно нещодавнім запозиченням (як наш «міністр»), то треба дивитися на те, яким є в цьому слові морфологічний маркер ґендеру (напр., суфікс) і як формується відповідник-фемінітив у вихідній мові. І ось на цьому етапі виникають методологічні розходження між спеціалістами, а саме:
2.1. Можна вважати, що в українській мові іншомовні слова субстанціюються, тобто втрачають свою початкову морфологічну структуру й підкоряються виключно українським правилам мовлення. В цьому разі до маскулінітива достатньо долучити фемінітивну морфему, напр., <–иня>, <–ка> — і справу зроблено.
2.2. Можна копирсатися в етимології слова, відшукати, звідки воно взялося, що воно означає буквально і якою є його морфологічна структура в оригінальній мові — і тоді вже виходячи з цього: визначити вихідну нейтралітивну основу (грубо кажучи, корінь слова), відсікти маскулінітивний маркер (як правило — маскулінітивний суфікс, частіше всього <–ер>, <–ир>) та додати належний фемінітивний маркер, причому — увага! — властивий мові оригіналу (напр., суфікс <–іс/–ис>, <–ес> + закінчення жіночого роду, як зроблено в словах «дияконіса», «директриса», «поетеса»).
Тепер — до нашого слова «міністр». Воно, вочевидь, запозичене з французької, де пишеться <ministre> і позначає те саме, що в українській. У французькій мові теж точиться дискусія довкола коректного позначення жінки, яка посідає міністерську посаду. Але французька мова має додаткові мовні можливості ґендерного маркування, а саме — визначені артиклі чоловічого (<le>) та жіночого (<la>) роду, тому виникає такий ґендерно коректний варіант як <Madame la Ministre>. Французька мова не утворює варіанту <ministresse>, базованого на фемінітивній морфемі <–esse>, аналогом якого є українська морфема <–еса> (як у слові «поетеса»), точніше — такий варіант не прижився, хоча його пропонував свого часу французький письменник Марсель Пруст (1871–1922). До речі, вираз <Madame la Ministre> є радше розмовним, бо за класичними правилами літературної мови має бути <Madame le Ministre> (артикль відповідає граматичному роду слова). Таким чином, якщо виходити з суто французького походження слова, то слід вважати українське слово «міністр» нейтралітивом, яким можна позначати і чоловіків, і жінок, а розрізнення статі робити за допомогою маркувальної ґендерної пари «пан/пані»: «пані міністр <така-то>».
Але не все так просто:) До французької мови слово <ministre> прийшло з латини, де воно пишеться трохи інакше: <minister> — і означало «той, що допомагає, сприяє», «помічник» (не «помічниця»!). У чому ж складнощі? У тому, що латинське <minister> містить явний маскулінітивний маркер — морфему <–er>. У латині на позначення особи жіночої статі в цьому статусі існувало нормативне слово <ministra> — з фемінітивним закінченням <–а>. Отже, якщо керуватися латинським походженням українського слова «міністр», то напрошується фемінітив <міні́стра>, але він би звучав неприродньо і вносив плутанину, бо саме таке слово є формою родового відмінка від вихідного «міністр».
Я особисто схильний у випадку зі словом «міністр»:
1) вважати слово «міністр» не нейтралітивом, а маскулінітивом, виходячи з його походження від початкового латинського маскулінітива <minister>, а головним чином — виходячи з практичної мовної потреби (про це нижче);
2) вважати, що в українській мові слово «міністр», запозичене з латини через французьку, субстаціювалося, тобто втратило вихідні морфологічні ознаки, включно зі своїм латинським маркером чоловічого роду, і, виходячи з цього, творити фемінітив на базі основи морфологічної основи <міністр>;
3) у формах фемінітива надати перевагу варіантові «міні́стерка» (з наголосом на другому складі), утвореному шляхом відновлення проміжної літери <e> в основі слова та додання української фемінітивної морфеми <–ка>.
Приклади пропонованого фемінітива: «українська міні́стерка юстиції»; «прем’єр-міні́стерка Ісландії Йоганна Сіґурдардоттір».
Практична мовна потреба у фемінітиві на позначення осіб, які перебувають на міністерській посаді, полягає в тому, щоб правильно відмінювати прізвища. Адже прізвище та ініціали особи не завжди говорять про її стать і таким чином не дають можливості визначити правильне відмінювання (якщо Яресько — чоловік, то в родовому — «Яреська», а якщо жінка — то в родовому «Яресько»; якщо Сіґурдардоттір — чоловік, то в родовому додається закінчення <–а>, якщо жінка — то не додається). Отже, на наш погляд, вживання фемінітива є обов’язковим у всіх випадках, коли прізвище не дозволяє визначити стать особи або є оманливим щодо статі.
Що ж можна сказати про інші варіанти фемінітивів від «міністр»? Розберімося:
a) «Пані міністр». — Прийнятний виключно з додатком «пані», який в цьому варіанті виступає єдиним ґендерним маркером. Приклад: «пані міністр фінансів Яресько».
b) «Міністриня». — Прийнятний для побутового мовлення, але не для офіційного стилю й не для публіцистичного (тобто не для стилю, вживаного в засобах масової інформації). Приклад: «наша міністриня Яресько є громадянкою Канади». Також прийнятно для іронічного контексту.
c) «Міністрикс». — Неправильний варіант, утворений за допомогою фемінітивного суфікса <–икс> (латиницею <–ix>) — як у слові «домінатрикс» — «жінка, яка домінує». Варіант «міністрикс» неправильний тому, що наведений суфікс застосовується у словотворенні на заміну латинського маскулінітивного суфікса <–ator> (як у слові dominator), якого у вихідному слові «міністр» немає й ніколи не було.
d) «Міністеро́ва». — Це гарний варіант на позначення дружини міністра. Приклад: «Погляньте! Оце пані міністреро́ва, дружина Клімікіна».
e) «Міністре́са», або «міністри́са». — Цей варіант був би прийнятним, якби він укорінився в оригінальній мові (французькій), але цього не сталося — й ми не радимо до нього вдаватися.
Загальне резюме щодо фемінітивів.
1. Українська мова, як і інші слов’янські мови, а також романські та германські мови, перебуває в динамічних пошуках форм ґендерної чутливості у мові взагалі та мовленні зокрема.
2. Форми фемінітивного словотворення є варіативними: мовлення наших днів допускає різні варіанти, особливо для слів іншомовного походження — і пріоритетну форму фемінітивів визначить сама мова в результаті власного «живого» розвитку, в поєднанні з академічними аргументами на користь тієї чи іншої словоформи.
Практичний шлях обговорення: Українська фемінітивна комісія може створити ґуґл-форму зі словами в абетковому порядку, з приводу яких є запит на правильне формування фемінітивів, — і відкрити її до редагування фахівцям і фахівчиням, а всім зацікавленим — для перегляду. Тобто такий собі динамічний словничок фемінітивів.
FYI, Olena Malakhova, Anna Dovgopol, Maria Mayerchyk, Ольга Плахотнік, Галина Ярманова.
Tags: мова
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments