?

Log in

No account? Create an account
Український фемінізм

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> Семінар з гендерної лінгвістики

May 12th, 2018


Previous Entry Share Flag Next Entry
freya_victoria
11:19 am - Софія Окуневська

12 травня народилася Софія Окуневська - перша жінка-лікар Буковини та Галичини.
Народилася в родині священика, гербового шляхтича Атанасія Окуневського. У 1885 році екстерном склала матуру у Львівській академічній гімназії. У 1887 році виїхала до м. Цюріха (Швейцарія) і там в університеті студіювала медицину. Брала активну участь в українському жіночому русі, приятелювала з письменницями Н. Кобринською та О. Кобилянською (остання під впливом С. Окуневської почала писати свої твори українською мовою).
У 1886 році І. Франко запросив С. Окуневську до співпраці в журналі «Поступ», який він видавав. У першому жіночому альманасі «Перший вінок», що вийшов у червні 1887 року стараннями Н. Кобринської, Софія під псевдонімом Єрина вмістила оповідання з міського життя та студії «Родинна неволя жінок в піснях і обрядах весільних».
С. Окуневська була непересічною піаністкою, її грою захоплювались. У 1890 році вийшла заміж за В. Морачевського, який у той час також студіював медицину в м. Цюріху.
У 1894 році закінчила медичний факультет і в 1895 році захистила дисертацію на здобуття звання доктора медицини в Цюріхському університеті. Як член Наукового товариства ім. Шевченка, у 1898 році С. Морачевська-Окуневська разом з Е. Озаркевичем, В. Гуневичем, Ф. Щасним-Сельським заснували Лікарську комісію у складі НТШ і розпочали видавати «Лікарський збірник НТШ». Уже в першому номері було надруковано її статтю.
Після заснування «Народної лічниці» у м. Львові в 1903 році разом із батьком працювала в ній. Кілька років перед початком Першої світової війни мала лікарську практику на курорті в м. Франценсбаді (Чехія). У 1915 році працювала лікарем у таборі українських виселенців у м. Гмінді, згодом у таборі Святобожище в Моравії. Там влаштовувала літературні вечори. Останні кілька років після повернення зі Швейцарії займалася лікарською практикою.
Була першою жінкою-лікарем, доктором медицини в Австро-Угорщині, першою українкою на західноукраїнських землях, що здобула університетську освіту.
Померла С. Окуневська-Морачевська 25 лютого 1926 року у м. Львові та похована на Личаківському цвинтарі.

Звідси
Вікіпедія
Стаття з фотографіями

(1 comment | Leave a comment)

Comments:


[User Picture]
From:maryxmas
Date:May 12th, 2018 08:44 am (UTC)
(Link)
вау!

закинете у фейсбучний Фемуа?

> Go to Top
LiveJournal.com