April 25th, 2004

ass

проблемы сексуального просвещения

ass

класика української феміністської думки

Олена Теліга
ЯКИМИ НАС ПРАГНЕТЕ?
Електронна бібліотека української літератури

Набір: Максим Тарнавський
Електронне форматування: Максим Тарнавський
Текст звірено із виданням: Олена Теліга. Збірник. Ред. Олег Жданович. Детройт: Український золотий хрест в ЗСА, 1977. ст. 65-77.

Стаття написана в Варшаві. Надрукована у Віснику, жовтень 1935.
Collapse )