November 15th, 2007

ass

cтарий, але корисний текст

Оксана Кісь
Дефініції фемінізму
© Кісь Оксана, 2000
http://www.azh.com.ua/library/lib_01kis.html
Наприкінці 60-х років у Европі та США в межах багатьох гуманітарних наук (етнологія, соціологія, соціальна психологія, лінгвістика тощо) з'явилась та почала бурхливо розвиватись нова ділянка досліджень, яку зазвичай називають жіночими студіями (англ. – women's studies, фр. – etudes feministes, пол. – feminologia). Їх головні теоретичні та методологічні засади постали з жіночого руху та феміністичної ідеології ХХ ст. Ознакою визнання академічним середовищем наукової “валідности” жіночих студій стала поява колективних праць та спеціальних тематичних випусків фахових періодичних видань, присвячених висвітленню відповідного спектру проблем, які засвідчили інтеґральність нової дисципліни та перспективи її міждисциплінарности.
Collapse )