October 18th, 2012

синяя

Шановнi посестри:)!

А чи видавалися у незалежнiй Украънi фемiнiстичнi газети та взагалI газети, в яких би нормальо розглядалися гендернi проблеми та загроза сексизму, що розрахованi на максимально широкий круг читачiв, але при цьому у них би доволi змiстовно розглядалися б проблеми жiнок?