April 19th, 2013

lady

нарила отаке

Корисні публікації Програми розвитку ООН з питань гендерної рівності
зокрема,
Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім'ї в Україні


Протидія насильству в сім'ї: пам'ятка для дільничного інспектора міліції


Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім'ї: міжнародний досвід та рекомендації для України


«Проблема насильства в українських сім'ях. Соціологічне опитування»


«Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. Методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції»


Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соці альні, психологічні та медичні аспекти»