March 26th, 2014

  • hesia

Глорія Стайнем. Цитати.

25-го березня Глорії Стайнем  виповнилось 80.


Кілька її цитат:

It's not about a piece of the existing pie; there are too many of us for that. It's about baking a new pie.
Нам не потрібен шматок існуючого пирога, нас забагато для цього. Ми хочемо спекти новий пиріг.

The truth will set you free, but first it will piss you off.
Правда визволить вас, але спочатку вона вас розлютить.

Law and justice are not always the same. When they aren't, destroying the law may be the first step toward changing it.
Закон і справедливість - не одне й те ж саме. Коли вони не співпадають, знищення закону може бути першим кроком до його зміни.

The future depends entirely on what each of us does every day; a movement is only people moving.
Майбутнє повністю залежить від того, що ми робимо сьогодні. Рух - це рух людей.

Hope is a very unruly emotion.
Надія - дуже непокірне відчуття.
Collapse )

Більше тут і тут