Mary Xmas (maryxmas) wrote in feminism_ua,
Mary Xmas
maryxmas
feminism_ua

Інформаційні ресурси про гендер


1. Інформаційні ресурси міжнародних інституцій, що розробляють та приймають міжнародні документи в сфері забезпечення ґендерної рівності

Організація Об’єднаних Націй, http://assembly.coe.int

2. Інформаційні ресурси України:
2.1 Інформаційні ресурси органів законодавчої влади: Верховна Рада України

2.2 Персональний сайт Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України

2.3 Інформаційні ресурси органів виконавчої влади

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту – спеціальний уповноважений орган центральної виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Державний комітет статистики України.

Також інформація щодо ґендерних питань епізодично висвітлюється на сайтах Міністерств та відомств, що беруть участь в реалізації Державної програми з утвердження ґендерної рівності на період до 2010 року:

Головна державна служба України

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство культури та туризму України

Міністерство оборони України,

Міністерство освіти та науки України ,

Міністерство праці та соціальної політики України

Міністерство економіки України

Міністерство юстиції України

2.4 Інформаційні ресурси міжнародних проектів, що працюють в Україні на підтримку впровадження державної ґендерної політики

Програма сприяння парламенту України
Інститут публічного врядування ім. Джона Гленна університету штату Огайо за контрактом з університетом Індіани реалізує Програму розвитку законотворчої політики України Програми сприяння парламенту України (ПСП ІІ) з вересня 2008 р. по травень 2011 р. Це основна програма USAID, спрямована на досягнення позитивних змін у діяльності законодавчого органу України.

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні є однією з Програм розвитку ООН в Україні.
Діяльність Програми здійснюється у співпраці із Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та спрямована на поширення та впровадження кращих ґендерних практик.
В цьому напрямку Програма співпрацює з обласними адміністраціями та обласними радами, в межах партнерства з якими в Україні створено мережу ґендерних ресурсних та освітніх центрів, метою яких є впровадження державної ґендерної політики, координація та налагодження співпраці та взаємодії у вирішенні ґендерних проблем на місцевому рівні.

Проект «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент»
Зміцнення та захист прав жінок і дітей в Україні – новий Спільний Проект Ради Європи та Європейського Союзу розпочав свою роботу 4 грудня 2008 р..
Одне з головних завдань пропонованого проекту полягає в тому, щоб, узявши стратегічний курс, докладніше з’ясувати проблеми і потреби, що мають стосунок до прав жінок і дітей, на які належатиме зважати, аби Україна могла виконати свої зобов’язання за відповідними міжнародно-правовими документами.
Проект спрямовано на з’ясування низки потреб, зокрема на потребу забезпечення ґендерної рівності та виконання положень Соціальної хартії (недискримінація, насильство щодо жінок), захисту прав дітей (дитяча праця, жорстоке поводження й насильство щодо дітей), а також захист дітей, зокрема від ризиків торгівлі людьми й сексуальної експлуатації.

2.5 Інформаційні ресурси фондів, якs працюють на підтримку ґендерних проектів та ініціатив в Україні

Український жіночий фонд

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

Фонд імені Гайнріха Бьолля, представництво у Києві

Фонд імені Фрідріха Еберта, представництво в Україні та Білорусі

Канадсько-український зерновий проект

Міжнародний Фонд «Відродження»

Фонд сприяння демократії Посольства США

Асоціація випускників програми Фулбрайта в Україні

Український форум ґрантодавців

2.6 Інформаційні ресурси наукових інституцій

Національна Академія наук

«Ґендерні дослідження в Україні» - сайт сприяє розвитку зв'язків у галузі ґендерних досліджень в Україні й служить для обміну досвідом між українськими вченими.

Харківський центр ґендерних досліджень – мережевий ресурс щодо інституціоналізації ґендерних досліджень в системі пострадянської вищої освіти.

Києво-Могилянська академія

Журнал «Ї»

Центр ґендерної освіти Житомирського Державного університету ім. І. Франка

2.7 Інформаційні ресурси Музею історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху

Віртуальна версія Музею історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху.

Gender Space – відкритий інформаційний простір з ґендерної проблематики – новини у сфері впровадження ідей ґендерної рівності, події, медіатека, майданчик для розміщення звернень та акцій громадських організацій, новини від жіночих громадських організацій та організацій ґендерного спрямування, авторські блоги.

Інформаційно-просвітницький канал – колекція фільмів, аудіо та відеоматеріалів з ґендерної проблематики та протидії домашньому насильству.

2.8 Інформаційні ресурси українських громадських організацій ґендерного спрямування

Інформаційно-консультативний жіночий центр. Освітня ґендерна програма «Уповноважувальна освіта»

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда -Україна»

«Школа Рівних Можливостей»

Ґендер і Ми//Тематичний сайт Школи Рівних можливостей

Ґендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона»

Жіночий консорціум України

Громадський простір

Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва (ОЖЕС)

Сім’я та ґендерна рівність – щомісячна Інтернет-газета Міжнародного гуманітарного центру «Розрада»

Інформаційний ресурс ЛГБТ- спільноти

Жіноча професійна Ліга

3. Міжнародні інформаційні ресурси

3.1 Мережеві інформаційні ресурси (англомовні)

Вікі-ґендер

Європейський інститут ґендерної рівності

Міжнародна мережа жінок в політиці

Жіночі новиои

Асоціація з ґендерної освіти (Gender and Еducation Association)

3.2 Інформаційні ресурси міжнародних фондів, що підтримують ґендерні проекти в Україні

UNIFEM – Жіночий Фонд ООН (ЮНИФЕМ)

Глобальний Фонд для жінок

Фонд для жінок Mama Cash

Інститут відкритого суспільства

3.3 Інформаційні ресурси пострадянського простору (російськомовні):

Європейський Університет в Санкт-Петербурзі

Європейський Гуманітарний Університет

Московський центр ґендерних досліджень

Інформаційно-освітній центр «Жіноча мережа»

Центрально-азійська мережа ґендерних досліджень

Тверський центр жіночої історії та ґендерних досліджень

Жіноча інформаційна мережа

Жіночий інформаційний сайт

Міжнародний он-лайн журнал К@вкАзия - інформаційний ресурс з ґендерної журналістики

3.4 Інформаційні ресурси міжнародних жіночих організацій, що активно працюють над просуванням ідей ґендерної рівності у світі (англомовні).

Ґендерна мережа Всесвітнього банку
– на цьому сайті можна знайти різноманітну інформацію щодо проблематики ґендерного аналізу, ґендерним стратегіям Світового банку, а також публікації численних досліджень, що проводяться під егідою Світового банку.

AWID - Асоціація прав жінок в розвитку -
міжнародна організація, що ставить за мету з'єднання, інформування та мобілізацію людей і організацій, які відстоюють ідеї ґендерної рівноправності, сталого розвитку та прав людини.

BRIDGE
– організація, що працює над вирішення проблем ґендерного розвитку. Підтримує зусилля з інтеграції комплексного ґендерного підходу за допомогою наведення мостів між теорією, політикою і практикою. Базується у Великобританії. На сайті цієї організації можна знайти тексти доповідей з ґендерної та економічної проблематики, бюлетені, глосарії, Інтернет матеріали.

СRLP
- Центр репродуктивного права і політики - неурядова організація, що займається просуванням репродуктивних прав жінок.
На сайті цієї організації публікуються дані аналізу політики, законодавства, освітні програми, присвячені проблемам рівноправності жінок у суспільстві та репродуктивного здоров'я жінок

CWGL
– Центр жіночого глобального лідерства. Центр розробляє програми, присвячені проблемам жіночого лідерства та феміністського бачення політичних процесів на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

HRW
- Human Rights Watch – міжнародна правозахисна організація, що виступає проти дискримінації та розслідує порушення прав людини. Сайт відділу прав жінок публікує інформацію про права жінок та новини з усього світу.

IWRAW
- International Women's Rights Action Watch організована у 1985 р. на Всесвітній конференції жінок в Найробі (Кенія) для здійснення моніторингу Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). На цьому сайті наводиться інформація про права жінок, публікації, альтернативні доповіді громадських організацій.

Social Watch
– неурядова організація, що здійснює моніторинг державних зобов’язань, прийнятих на Конференції ООН з соціального розвитку і на Пекінській конференції. Social Watch публікує і поширює інформацію про діяльність НУО, альтернативні звіти з проблем бідності, зайнятості, соціальної інтеграції, ґендерної рівності, структурних реформ та інш.

WEDO
– Жінки за екологію та розвиток – міжнародна мережа, що активно працює над проблемами трансформації суспільства на засадах миру, економічної та екологічної справедливості, розширення можливостей жінок та рівної участі жінок та чоловіків у процесі прийняття рішень на всіх рівнях.


взято з розсилки Програми сприяння парламенту
Tags: гендер
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments